Akupunktur på barn

 

Barn vil, på samme måte som voksne, oppleve forskjellige typer vondter og plager gjennom oppveksten. Alle Akupunkturforeningens medlemmer i Norge idag har, som en del av utdannelsen, gått gjennom de grunnleggende forskjellene mellom å behandle voksne og barn. Vanligvis ligger ikke barn like lenge med nålene, det holder med 10 minutter, og man benytter generelt sett færre nåler.

Den største terskelen for mange foreldre å komme over er barns frykt for nåler. Der er publisert en rekke studier angående bruk av akupunktur på barn. Mange av dem viser at dersom barnet kan overkomme denne frykten, er der en rekke tilstander og symptomer som kan behandles.

Et eksempel på en slik studie ble utført ved Harvard-tilknyttede Children's Hospital i Boston, av Yuan-Chi Lin, M.D., en anestesiolog som har spesialisert seg på smertebehandling av barn. Hans studie inkluderte 243 unge, i alderen 6 mnd til 18 år. Disse ble behandlet for hodepine, magesmerter, ryggsmerter og andre kroniske plager som ofte forårsaket at de måtte være hjemme fra skolen. Ved studiens begynnelse vurderte pasientene smerten ved innstikk til ca 8 på en skala fra 1 til 10. En av teknikkene Dr. Lin brukte for å vise ungene at akupunktur ikke er farlig, var ved å stikke en nål i foreldrene først. Da studien var over etter vel et år, vurderte de smerten til å være ca 3 på den samme skalaen. De unge pasientene kunne fortelle at de som et resultat av behandlingen mistet færre skoledager, hadde et bedre søvnmønster, og at de kunne delta på flere aktiviteter utenom skoletiden.

I en tidligere studie ved samme sykehus rapporterte 70% av 47 ungdommer at akupunktur virket smertelindrende, og 59% av foreldrene var enige. Disse var behandlet for blant annet migrene, endometriose hos tenåringsjenter, og kroniske smerter etter skader. I denne studien var 15 stykker under 12 år og 32 stykker mellom 13 og 20 år.

Andre studier igjen har sett på muligheten for å behandle ADHD og cerebral parese hos barn.

Selv om der ikke er veldig mange akupunktører som spesialiserer seg innenfor barnelidelser, anslår Dr. Lin at ca 1/3 av smerteklinikkene rettet mot barn tilbyr akupunktur til sine unge pasienter.


Kolikk hos barn, les mer her