MANUELLTERAPI

- diagnostisering og behandling

 

Målet med manuellterapi er å normalisere funksjon både på struktur-, funksjons-, aktivitets- og deltakelsesnivå. Normal bevegelighet av ledd er sentralt i manuellterapien. Derfor er det bl.a. utviklet en rekke metoder for å undersøke bevegeligheten i ekstremitetsledd (ledd i armer og bein) og i ryggsøylen, samt behandlingsteknikker som fremmer normal, aktiv bevegelse. Det er utviklet retningslinjer for undersøkelse innen manuellterapi.

Les mer