Forskning på akupunktur

 

Akupunktur er den av alternativformene for medisin det har vært forsket mest på. En serie kontrollerte studier gir uttrykk for at akupunktur er en effektiv behandling av en rekke tilstander. Blant disse nevnes; osteoartritt, kemoterapi-forårsaket kvalme, ryggsmerter, menstruasjonssmerter, asthma, migrene/hodepine og inkontinens.

Akupunkturstudier har også vist positive resultater ved behandling av kronisk smertelindring og natkotikaavhengighet, to områder der konvensjonell Vestlig medisin har begrensede behandlingsresultater.


Utfordringer i tilretteleggelsen av forskning.


En av de største utfordringene ved akupunkturforskning er å få til en reell kontrollgruppe. Når man tester ut nye medikamenter, er dobbel-blind tester en akseptert standardprosedyre, men ettersom akupunktur er en praktisk handling og ikke en pille, er det vanskelig å tilrettelegge forsøket sånn at både pasienten og behandleren er blindet. Det samme problemet oppstår i dobbel-blind tester i forhold til biomedisin, herunder inkludert så og si alle operative inngrep, tannlegevitenskap, fysioterapi, etc.


Utfordringen ligger i å blinde behandleren. En skissert løsning for å blinde pasienten har vært utviklingen av "sham akupunktur", dvs. nåling av punkter som ikke er akupunkturpunkter. Striden her ligger i om "sham akupunktur" virkelig kan fungere som placebo, særlig i undersøkelser som angår smertelindring, i og med at all nåling i et smertefullt område kan gi bedring for pasienten.Linker til diverse nettsider ang. studier som er utført


Methodological and Ethical Issues in Clinical Trials of Acupuncture.


Lessons from a Trial of Acupuncture and Massage for Low Back Pain.


In vitro fertilisering. Og en annen side HER.


Osteoartritt  i kneet.


Ryggsmerter.


National Institutes of Health.