MERIDIANER

 

Kineserne bruker termen "jing luo" som betyr kanaler, eller meridianer. I følge akupunkturlæren er dette usynlige kanaler som bærer Qi (energi) gjennom kroppen. Akupunkturpunktene er stedene der Qi'en i meridianene beveger seg nærmere overflaten. Der er 12 hovedmeridianer, seks yin og seks yang, og mange ekstrameridianer, som danner et intrikat nettverk av energikanaler gjennom kroppen. Hver av hovedmeridianene er linket til et organ, eller en funksjon, i kroppen, f.eks. lunge, milt, mage eller tynntarm, og energien deres kan påvirkes gjennom nåling av akupunkturpunkter.

Der er også 8 ekstrameridianer. Disse regnes som reservoirer som forsyner de tolv hovedmeridianene med Qi og Blood. I TKM mener man at disse er nært knyttet opp til Nyre-energien.


Langs disse meridianene er der over 400 akupunkturpunkter, som klassifisert av WHO. (Der er opp mot 2000 punkter som kan brukes i forhold til forskjellige behandlingsmetoder.) Disse er identifisert med navn, nummer og etter hvilken meridian de tilhører.


Når Qi sirkulerer fritt gjennom meridianene, er kroppen i balanse. Dersom energien stagnerer, blir blokkert eller svekket, kan det resulterer i fysisk, mental eller følelsesmessig dårlig helse. En ubalanse i kroppen kan være et resultat av  en emosjonell overreaksjon som; opphisselse, sterkt sinne, selvmedlidenhet, dyp sorg og angst. Eksterne faktorer som spiller inn på helsen vår er for eksempel kulde, fukt, vind, tørke og hete. Andre faktorer igjen kan være feil kosthold, overanstrengelse, eller at man er overarbeidet.


For å gjenopprette balansen i kroppen, stimulerer behandleren forskjellige akupunkturpunkter. Dersom du for eksempel har stagnert Qi, velger men punkter for å stimulere energien til å bevege seg videre. Dersom Qi er svekket styrker man den. og så videre. På denne måten kan akupunktur effektivt balansere  energisystemet, og gjøre pasienten frisk, evt. forhindre at sykdommen utvikler seg. De akupunkturpunktene behandleren velger, er ikke nødvendigvis lokalisert i nærheten av problemområdet.