ØREAKUPUNKTUR

 

Øreakupunktur baseres på de samme prinsippene som Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM). Denne terapiformen brukes for å behandle en mengde tilstander. Noen av disse er for eksempel narkotikaavhengighet, angst, fedme, smertelindring mm. Denne behandlingsmetoden legger vekt på en holistisk tilnærming, det vil si at man behandler hele mennesket. Øreakupunkturpunktene hjelper til med å regulere kroppens indre organer, strukturer og funksjoner.


Behandling av kroppen gjennom øret har lenge vær brukt i Kina. Det ble nevnt i den mest kjente av de gamle kinesiske medisinske tekstene, "The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine". I moderne tid har stimulering av ørepunkter vist seg å frigjøre blant annet endorfiner.


Hvordan brukes øreakupunktur i behandling?

Øreakupunktur brukes som regel som en del av et større behandlingsopplegg, der man inkluderer noen få ørepunkter som supplement til kroppsakupunktur.


Hvordan er øreakupunktur forskjellig fra kroppsakupunktur?

Øreakupunktur omtales som en form for akupunktur, men der er både likheter og forskjeller mellom de to fremgangsmåtene. Akupunktur er en form for medisinsk behandling som involverer stimulering av akupunkturpunkter lokalisert langs energibaner, kalt meridianer. i følge filosofien Taoismen, er der seks Yang meridianer og seks Yin meridianer. I klassisk akupunktur, er det Yang meridianene som har en direkte kobling til  det ytre øret. Når det oppstår sykdom i en del av kroppen, blir disse energibanene blokkert eller overfyllt. Ved å nåle akupunkturpunkter kan man lindre symptomene og lette den underliggende patologien til et spesifikt helseproblem. Noen av meridianene kobles til det ytre øret, og danner grunnlaget for punktene i øreakupunkturen. Et annet syn på aurikuloterapi fokuserer på bruken av øret som et stadfestet refleks system koblet til sentralnervesystemet, og ikke som en del av akupunkturens nettverk av meridianer.