PULSDIAGNOSE

 

Noe mange spør seg om når de oppsøker en akupunktør, er hvorfor behandleren tar pulsen før hver behandling. Pulsen er et av de viktigste diagnostiske hjelpemidlene for å utforme rett diagnose. Den gir til enhver tid nyttig informasjon om tilstanden i kroppen, på mange forskjellige nivåer.


Generelt måler man pulsen på begge håndleddene, og man måler den i tre nivåer. De forskjellige nivåene forteller noe om hvordan sykdommen har plassert seg i kroppen, og hvilket nivå man skal behandle på. Det gir også en indikasjon på den generelle flyten av Qi (livsenergien) i kroppen, og hvilke meridianfunksjoner/organer som er i ubalanse i forhold til hverandre. Også Japansk akupunktur og urtemedisin benytter seg av pulsdiagnostikk. Å lære seg å mestre pulsdiagnose krever mange år med erfaring. Men selv nyutdannede vil dra nytte av den umiddelbare og spesifikke informasjonen pulsen gir, som i sin tur som kan hjelpe med å oppklare motstridende diagnostisk informasjon og symptomer. Sammen med tungediagostikk, palpasjon og sykdomshistorie danner pulsbildet grunnlaget for behandling i TKM.Pulsbeskrivelse, kvaliteter og klinisk relevans.


Generelt måler man pulsen på begge håndleddene, og man måler den i tre nivåer. De forskjellige nivåene forteller noe om hvordan sykdommen har plassert seg i kroppen, og hvilket nivå man skal behandle på. Det gir også en indikasjon på den generelle flyten av Qi (livsenergien) i kroppen, og hvilke meridianfunkjoner/organer som er i ubalanse i forhold til hverandre. De tre nivåene er som følger:


-Overfladisk (hudnivå): Viser som regel ytre patogene faktorer.

-Midterste nivå: Generell indikasjon av Qi.

-Dypere (Inn mot beinet): Viser indre forhold.


Man måler dybde, styrke, hurtighet og generell rytme.


Beskrivelse av en normal puls vil være at den kan kjennes i alle ni posisjoner, kvaliteten på pulsen skal være fast, men ikke som en streng, og rytmen skal være balansert og jevn, og ha ca 60-90 slag i minuttet.