WÅGNES AS

 
 

Basis Utdannelse


Mai 01: Observerte ved tre forskjellige sykehus i Beijing.


Her studerte jeg under svært erfarne kinesiske akupunktører som i tillegg er utdannet leger. Dette ga derfor tilgang på en variert og utfordrende pasientgruppe.


99/01: Nordisk Akupunkturhøgskole - NAHS.


Nordisk Akupunkturhøgskole er fra 1996 blitt den nordiske avdelingen for China Beijing International Acupuncture Training Centre, Beijing (CBIATC). CBIATC er en del av China Academy of TCM og er det største instituttet i Kina som gir internasjonale akupunkturkurser i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon (WHO).


Dette innbefatter en grundig innføring i bredden av østlig medisin; tradisjonell kinesisk medisin, samt triggerpunktbehandling, ECHIWO akupunktur, Yamamotos skalleakupunktur, og tuina.


99/00: Medisin grunnfag, Atlantis Medisinske Høyskole - AMH.


Med hovedvekt på patologi, anatomi, fysiologi, farmakologi og samfunns- og sosialmedisin.SPESIALISERING


  1. Stems and branches

  2. Svangerskapsakpunktur

  3. Akupunktur på barn

  4. Emosjoner og spiritualitet

  5. Triggerpunkt akupunktur

  6. Tendinopathier

  7. Generell nevrologi


Jeg har i tillegg fulgt en kontinuerlig videreutdanning under flere akupunktører, både norske og utenlandske, og jobber i dag i en kombinert akupunktur- og manuellterapi klinikk.


NYHETER


Deltok på kongress i Danmark, Scandinavian TCM congress, i september ’11. «Chinese medicine and the fertile spirit: Childhood, Nourishment and long life.»


Deltok på kurs i regi Akupunkturforeningen i September ’11: Yair Maimon:

«De 7 emosjoner og deres effekt på Qi og Shen. Hvordan transformere psykiske lidelser med akupunktur.»

 

Medlem av Akupunkturforeningen


navn    Annik Wågnes


E-post   annik@waagnes.no


Jobb      33 46 77 31