FAQ AKPUNKTUR

 

Er TKM forenlig med Vestlig medisinsk behandling?

Ja, absolutt. Akupunktur hjelper kroppen til å hjelpe seg selv, og vil ikke virke negativt inn på annen medisinsk behandling. I Kina er det for eksempel vanlig at man bruker en fløy av sykehuset til akupunktur og urtemedisin, og en annen fløy til Vestlig medisinsk behandling.


Gjør akupunktur vondt?

Akupunkturnåler er 25 - 50 ganger tynnere enn for eksempel synåler, og er på tykkelse med et litt tykt hårstrå. Det er vanlig at man kjenner litt akkurat idet nålen penetrerer huden, men som regel er stikkteknikken sånn at man skal ha minimalt med ubehag. Mange blir overrasket over hvor lite smertefullt det faktisk er.


Hvor dypt går nålene?

De fleste akupunkturpunkter er lokaliset rett under hudoverflaten. Det er vanlig å stikke nålen ca 0,25 - 0,5 cm inn. Dybden vil avhenge av tilstanden som skal behandles, pasientens størrelse, alder og konstitusjon. Straks nålene er under huden, kjenner man som regel ingenting. Antall nåler som benyttes under en behandling vil variere ut fra diagnosen som settes.


Hva kan man forvente ved første gangs behandling?

Under det første besøket tar behandleren opp journal på sykehistorie, og noterer blant annet aktuelle symptomer, hvor lenge de har vart, livsstil og psyke. Man ønsker å danne seg et så korrekt bilde av almentilstanden som mulig, for å kunne sette sammen et ideelt behandlingopplegg. Det er også viktig å fortelle om ulike medikamenter man bruker, om man samtidig med akupunktur kommer til å gå til annen behandling, samt annen relevant informasjon.


Hvor mange behandlinger trenger jeg?

Lengden på, og antall behandlinger man trenger, er veldig individuelt. En konsultasjon hos en behandler varer fra mellom 30 - 60 minutter. Det er vanlig å følge opp med behandling en til to ganger i uken. På generell basis trenger akutte symptomer færre behandlinger enn kroniske. Der er de som responderer umiddelbart på behandling, men de fleste trenger et par ganger på å kjenne en endring av symptomene.


Hvorfor virker akupunktur?

Nåler stikkes i spesifikke akupunkturpunkter for å øke gjennomstrømmingen av Qi (energi) gjennom en av meridianene, for å endre en energiubalanse i kroppen. Mange studier har blitt utført, men man har ennå ikke klart å forstå akkurat hvorfor akupunktur fungerer innenfor rammene av vestlig medisinsk forskning. Det har blitt foreslått at akupunktur virker gjennom å påvirke nervesystemet, og dermed øke utskillelsen av smertelindrende biokjemikalier som endorfiner og immunsystem celler på spesielle områder i kroppen. I tillegg har studier vist at akupunktur kan forandre den kjemiske sammensetningen i hjernen, ved å endre utskillelsen av nevrotransmittere og nevrohormoner, og dermed påvirke sentralnervesystemet . Dette vises gjennom at akupunktur kan påvirke blodtrykk, blodgjennomstrømming og kroppstemperatur. Det viktige her er at akupunktur virker, og at det veldig sjelden forekommer bivirkninger.


Er akupunktur trygt?

I vår klinikk bruker vi, i samsvar med Akupunkturforeningen, kun sterile engangsnåler. Dersom du er blodgiver vil du måtte opplyse på sykehuset at du bruker akupunktur, og sannsynligvis få med et skriv der vi må bekrefte at vi kun benytter engangsnåler.


Er der noen bivirkninger?

En sideeffekt som vi ofte ser i klinikken er at de opprinnelige symptomene forverres noe etter første eller andre gangs behandling. Noen ganger kan der også forekomme endringer i appetitt, søvnmønster, hyppighet på avføring og urinering, og følelsesmessige reaksjoner. Dette er kun indikasjoner på at behandlingen virker, og har satt igang energiene i kroppen. Man kan forklare det på følgende måte; Akupunktur jevner ut blokkert Qi (energi) i kroppen. Når man har fått en bukt på en hageslange, slutter vannet å flomme. I det øyeblikket man retter ut slangen, vil trykket som har bygget seg opp i slangen gjøre at vannet fosser ut til å begynne med. Dette kan forklare hva som skjer når man først begynner med akupunktur.


Det er heller ikke uvanlig å føle seg veldig avslappet, kanskje til og med lettere desorientert, umiddelbart etter behandling. Dette gir seg vanligvis etter en liten stund.


Refunderes akupunktur over trygdekassen?

Akupunkturbehandling gir ingen rett til trygderefusjon.


NAV sier:

"Det finnes ingen takst som dekkes av folketrygden for denne behandlingen. Hvis det avdekkes at kombinasjon av fysioterapi og akupunktur har forekommet for trygdens regning, vil dette føre til avkorting av oppgjøret og eventuelt andre og strengere reaksjoner" (NAV, juli 2007).