Modningsakupunktur

 
Fødselens lengde er vist å reduseres effektivt hos kvinner som har mottatt modningsakupunktur. Forskning utført av Röhmer, som inkluderte 1000 kvinner, ble utført ved Gynecological University hospital i Mannheim. Han beviser å forkorte åpningsfasen grunnet modnet livmorhals. Denne typen akupunktur kalles også morfologisk akupunktur. Det er anbefalt å starte modningsakupunktur i uke 36, og holde på frem til fødselen, en til to ganger pr uke. 
Gjennomsnittslengden på fødselen for kvinnene i studien som mottok akupunktur var 470 minutter (7,8 timer), og på kontrollgruppen som ikke mottok akpunktur var den 594 minutter (9,9 timer). Dette viser en forskjell på over to timer i varighet. Antall akutte keisersnitt hos de som mottok akupunktur var også betydelig redusert. Mekanismene som påvirker livmorhalsen er ikke avklart ennå, men resultatene viste at spesifikk prenatal akupunktur kan forårsake morfologiske endringer i livmorhalsen før fødsel. Riene så ut til å være bedre koordinert, noe som resulterte i mer effektive rier og dermed kortere fødsel.
OppsummerIng:
Det er gunstig fra svangerkapets begynnelse å motta akupunktur ca 1 gang i måneden. Da forbereder man kroppen på modningsakupunktur, og prossessen mot slutten blir ikke så voldsom. Fra uke 36 følger man opp med en til to behandlinger pr uke.http://books.google.com/books?id=w4Qglu8dkAkC&pg=PA99&lpg=PA99&dq=acupuncture+in+preparation+for+labour&source=web&ots=aANUPBuRJA&sig=m8R5XU33_4TMoT3UnpdF9Qihx1c&hl=en&sa=X&oi=book_result&resnum=5&ct=resulthttp://books.google.com/books?id=w4Qglu8dkAkC&pg=PA99&lpg=PA99&dq=acupuncture+in+preparation+for+labour&source=web&ots=aANUPBuRJA&sig=m8R5XU33_4TMoT3UnpdF9Qihx1c&hl=en&sa=X&oi=book_result&resnum=5&ct=resultshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1