Utdannelse i manuellterapi

 

I Norge er det bare Universitetet i Bergen som tilbyr et klinisk masterstudium i manuellterapi.

Studiet er en toårig utdanning i undersøkelse og behandling av lidelser i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Utdanningen skal dyktiggjøre studenten i analyse og vurdering av den nevro-muskulære- og biomekaniske funksjon i bevegelsesapparatet. Gjennom en generell, lokal og spesifikk undersøkelse vurderes kroppens ledd med tilhørende vevsstrukturer med tanke på mobilitet, stabilitet og smerte. Manuellterapi omfatter spesifikke og generelle behandlingsmetoder for å bedre eller vedlikeholde funksjon, eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Behandlingen kan innbefatte manipulasjonsteknikker på ledd, det vil si hurtige, mekaniske håndgrep for å bedre den lokale funksjon.

Studiet gir 120 studiepoeng.

Les mer om «masterprogram i manuellterapi» ved Universitetet i Bergen, Seksjon for fysioterapivitenskap.